Subscribe via RSS Feed

Kitap tanıtımı, Ahmet Refik Altınay, Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması

Bu haftanın kitabı Ahmet Refik ALTINAY imzalı olarak BABIALİ KÜLTÜR YAYINCILIĞI‘ndan yayımlanan “Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması” isimli eser.

Kitapta Viyana kuşatması ve sonuçları anlatılıyor. Tarihmizde hep bir hezimet gibi lanse edilen bu kuşatmanın aslında ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriliyor.

Bu âna kadar pek çok kısmı harâb olan Macaristan’ın bizim içün bir nıenbâ-ı servet teşkil idemeyeceğine şüphe yok. Fakat hükümdârınız Pâdişâhımıza, dehalet itdiği takdirde, hasmınız olan Ferdinand’ı perişan ider ve bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Hatta Gritti’nin müdâhalesi olmasa idi, şimdiye kadar hükümdârınızı da, Ferdinand’ı da perişan iderdik. Bu bizim içün pek kolay bir iştir. Bir koldan ben, bir koldan Ayas Paşa memleketinize yürümüş olsak, iki hükümdarın da perişan olacağına emin olıınuz. Mamafîh ne zaman lüzum görülürse, bıınu yine icra ideceğİz. Bııdin’i yeni bir İstanbul hâline koyacağız. Zannedersem, çok söz söyledim. Biz Osmanlılar az söyler, çok iş görürüz. Zapdettiğimiz yerleri bir daha elden çıkarmayız. Bunların bizden istirdadı içün kollarımızı kesmek icâb ider.

Kitabın orjinal ismi Devr-i Süleyman-ı Kanuni’de Birinci Viyana Muhasarası. Kitapta birinci Viyana kuşatması ve bu süreçte meydana gelen olaylar geniş bir biçimde anlatılıyor. Ahmet Refik tarafından 16/10/1908 tarihinde tamamlanmış olan eserde, Osmanlı Devleti’nin kale kuşatma teknikleri, ordunun sevk ve idaresi ve yirmi gün devam eden bu muhasaranın en ince ayrıntıları oldukça akıcı bir üslupla anlatılmıştır.

Bilindiği gibi, iki kere fethedilmeye çalışılan Viyana, Osmanlı‘nın ‘Avrupa hülyası’ olarak tanımlanır. Altınay’ın kitabı, bu ‘hülya’nın birincisine yönelik ayrıntılara odaklanıyor. Kitapta, Osmanlı‘nın savaş taktiklerinden, Viyana kuşatmasının kaldırılmasından sonra, Kasım Bey’in Osmanlı ordusunun dönüşünü kolaylaştırmak için maiyetindekilerle beraber Almanya içlerinde verdiği on iki bin kayba kadar çok sayıda ayrıntı yer alıyor.

Tags: , ,

Category: Haftanın kitabı, Kitap tanıtımı

Yorumlar kapatıldı.