Subscribe via RSS Feed

Ilber ORTAYLI – Osmanli imparatorlugu’nda Alman nüfuzu

Bu haftanın kitabı tanıtımı bölümünde Osmanlı İmparatorluğu‘nun Batı dünyasına açılış döneminde, Cermen kültürünü anlatan Ilber ORTAYLI‘ya ait “Osmanlı imparatorluğu’nda Alman nüfuzu” kitabını tanıtacağız.

Birinci Dünya Savaşı’nda, iki imparatorluğun da yok oluşunu hazırlayan kader birliği yolunda yalnızca siyasal ve askeri alanlarla sınırlı kalmayan bazı ortaklıklar göze çarpmaktadır.

Yazar İlber Ortaylı, hem titiz ve geniş ufukta tarihçiliğini, hem de tadına doyum olmaz üslubu ile işe koştuğu bu kitabında, Osmanlı dünyasında Alman etkisinin bütün boyutlarını müthiş bir sürükleyicilikle ortaya koyuyor.

Bu kitap alanında oldukça önemli bir eser.

Yazarın ‘Onuncu Baskıya Önsözü

Osmanlı İmparatorluğu’nda Almanya etkisi 19. yüzyılın son çeyreğini ve 20.yüzyılın ilk yirmi yılını kaplar.

Bu çalışmaya başlarken bizim arşivlerimizin yanında Avrupa devletlerinin arşivlerini kullanmak gibi yöntemsel bir hedef;  itiraf etmeliyim, bana konunun içeriğinden daha cazip görünmüştü. O zaman Türkiye tarihinin bazı safhalarını yabancı arşiv kaynaklarını kullanarak yazmak henüz yaygın bir yöntem değildi. Konu üzerinde çalışmaya başlayınca 19. yüzyıl tarihinin çekiciliğini keşfettim.

Günümüzün Türkiye tarihi için Almanya’nın ve Almanya tarihi için de Türkiye’nin önemi açıktır. Bu ilişkiler basit diplomatik, hattâ askerî ilişkilerin daha ötesine uzanır. Alman sanayi ve ideolojisi Osmanlı İmparatorluğu’yla kurulan ittifaka dayanmış, Türk modernleşmesi de bilhassa askerî alanda Alman modelini tercih etmiştir. Aslında bu ilişkilerin yoğun incelenmesi gerekir. Ne yazık ki hâlâ araştırmalarda bir yoğunlaşma gözleyemiyoruz. Hâlbuki 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu kalıntıları itibariyle elan yaşıyor. Bu yaşamsal devamlılığın okuyucuya da ilginç geleceğini düşünüyorum.

Tags: , ,

Category: Haftanın kitabı, Kitap tanıtımı

Yorumlar kapatıldı.